پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

  • En
اعضای هیأت مدیره
آقاي مهندس هادي ملكيان - رئيس هيات مديره
تحصيلات : داراي ليسانس مهندسي ساختمان و تكنولوژي
عضو سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران


آقاي مهندس سيد علي كمائي مقدم - نایب رئیس هيات مديره و عضو كميته فني
تحصيلات : داراي ليسانس مهندسي عمران - عمران
سمت اداري : معاون اداره كل ساختمان و تاسيسات شركت پست جمهوري اسلامي ايران
 كارشناس رسمي سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران 


آقاي مهندس علیرضا ایزدی-  دبیروعضوهيات مديره
تحصيلات : داراي ليسانس و فوق لیسانس مهندسي برق
سمت اداري : کارشناس تأسیسات الکتریکی اداره کل ساختمان و تأسیسات شرکت پست جمهوری اسلامی ایران
عضو سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران


آقاي مهندس محمد محسني -  عضو هيات مديره  
تحصيلات : داراي ليسانس مهندسي صنايع و فوق ليسانس مديريت صنعتي
سمت اداري :  مديركل دفتر برنامه ريزی
مدير پروژه صرفه جوئي و بهره وري شركت پست جمهوري اسلامي ايران


 آقاي مهندس حسين لياقتي - مدیرعامل وعضو هيات مديره 
تحصيلات : داراي ليسانس مديريت اقتصاد


  آقای مهندس حسین بنّازاده - عضو علی البدل هیأت مدیره
 تحصیلات : دارای لیسانس مهندسی مکانیک
                دارای لیسانس مهندسی عمران
 عضو سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران 
بازرس انجمن انبوه سازان استان تهران


 آقای مهندس علی شریف محسنی- عضو علی البدل هیأت مدیره

گروه دورانV5.5.5.0