پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

  • En
مدیرعامل
جناب آقاي حسين لیاقتی مدير عامل

تحصيلات : داراي لیسانس مدیریت صنعتی

سمت اداري : معاون مدیرکل دفتر مدیرعامل شرکت پست
سوابق کاری : مدیرکل پست استان هرمزگان
معاون مدیرکل مهندسی عملیات پستی


گروه دورانV5.5.5.0